• Opis
  • 146.
Adam Bunsch
1896 Kraków - 1963 tamże
Kraków, 1947 r.

drzeworyt barwny, 11,5 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: Adam Bunsch 1947,
opis. p. d.: drzeworyt

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 350 zł
Adam Bunsch
1896 Kraków - 1963 tamże
Odbył studia artystyczne w akademiach wiedeńskiej oraz krakowskiej, w pracowni J. Mehoffera (1917-1921). Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie lat 50. i 60. przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki w technice akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, wyobrażeniami zwierząt i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne i symboliczne. Wykonywał polichromie i witraże dla wielu kościołów w Polsce. Uprawiał drzeworyt barwny inspirowany sztuką japońską.