• Opis
  • 120.
Adam Marczyński
1908 Kraków - 1985 tamże
W parku, przed 1945 r.

akwarela, tusz, papier, 32,5 × 26,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu: Tadeuszowi Kwietkowskiemu marczyński/945

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Cena wywoławcza: 2 800 zł
Adam Marczyński
1908 Kraków - 1985 tamże
Studiował na krakowskiej ASP, którą ukończył w 1936 r. W latach 1945?1979 wykładał w macierzystej uczelni. Należał Grupy Krakowskiej i brał udział w jej reaktywowaniu w 1957 r. Był przedstawicielem krakowskiej awangardy. Jego malarstwo przedwojenne czerpało z ekspresjonizmu, kubizmu i koloryzmu. Po wojnie jego twórczość ewoluowała, przechodząc wiele faz. Po okresie abstrakcji lirycznej przeszedł do tworzenia ?Konkretów?, obrazów zbudowanych ze zniszczonych materiałów. Z początkiem lat sześćdziesiątych pojawiły się w tych obrazach elementy geometryczne, tworząc superpozycje dwu form ? starej, ekspresyjnej i nowej, geometrycznej. W czasem forma geometryczna została wzbogacona elementami ruchomymi. Z końcem lat sześćdziesiątych tworzył obrazy zbudowane z ruchomych kasetonów, w których istotną rolę odgrywał widoczny kolor pochodzący z odbicia światła. Jego ostatnimi dziełami były ascetyczne w formie białe reliefy, manifestujące wyłącznie dwuwymiarowe podziały geometryczne.