• Opis
  • 100.
Akcja Danziger Hypotheken Verein

Gdańsk, 17 marca 1904 r.
nominał 1000 marek, stan bardzo dobry

Cena wywoławcza: 250 zł