• Opis
  • 4.
Albarello

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, przed 1910 r.
glina, wielobarwne szkliwa majolikowe; dekoracja w postaci motywów groteskowych, rogów obfitości, girland
i kartuszy z personifikacjami cnót, uchwyty w formie plastycznych geniuszy, poniżej głowy satyrów; na spodzie znak wytwórni; wys. 52,5 cm, śred. wylewu 26 cm

Cena wywoławcza: 15 000 zł