• Opis
  • 55.
Albert Lipczinski
1876 Lebork – 1974 Sopot
Pijący (Portret Henry`ego Carra), 1912 r.

olej, płótno, 77 × 51 cm
sygn. i dat. p. d.: Alb. Lipczynski 1912
na ramie fragmenty nalepki z opisem pracy: Trinker Alb. Lipczynski

Wystawiany:
Albert Lipczinski 1876–1974, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 17.03–29.05.2011
Albert Lipczinski 1876 -1974, National Museums Liverpool, 2011
Reprodukowany i opisany:
Albert Lipczinski 1876–1974, katalog wystawy, w opracowaniu Małgorzaty Ruszkowskiej-Macur, Gdańsk 2011, s. 68–69

Portret Henry`ego Carra namalowany w 1912 roku można uznać za konwencję tej wystawy. Artysta przyswoił wprowadzone przez impresjonistów środki artystyczne. W tym wyjątkowym portrecie formowanym spontanicznymi pociągnięciami pędzla tonacje barwne postaci i tła przenikają wzajemnie, ich intensywność zależy od padającego światła, a ograniczenie szczegółów potęguje układy kolorystyczne. Żaden z późniejszych znanych portretów nie ma tak impresjonistycznego charakteru.
Małgorzata Ruszkowska-Macur, Malarstwo Alberta Lipczyńskiego, w: Albert Lipczinski 1876–1974, katalog wystawy, Gdańsk 2011, s. 47


* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 20 000 - 25 000 zł
Cena wywoławcza: 13 000 zł
Albert Lipczinski
1876 Lebork – 1974 Sopot