• Opis
  • 64.
Aleksander Jędrzejewski
1903 Żytomierz - 1974 Wrocław
Łuck, 1942 r.

olej, płótno naklejone na tekturze (?), 34,5 × 45 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: A.Jędrzejewski 1942/Łuck

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 14 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 9 500 zł
Aleksander Jędrzejewski
1903 Żytomierz - 1974 Wrocław