• Opis
  • 5.
Aleksander Kobzdej
1920 Olesko na Ukrainie ? 1972 Warszawa
Mexico III, 1962 r.

olej, płótno, wym. 81 x 65 cm
na odwrocie napisy autorskie: Aleksander Kobzdej / 1962 / MEXICO III / 81 x 65

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 60 000 - 70 000 zł
Cena wywoławcza: 40 000 zł
Aleksander Kobzdej
1920 Olesko na Ukrainie ? 1972 Warszawa