K
Aleksander Korman
Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynamikę, kontrasty, buduje obrazy, niczym reżyser teatralny swoje spektakle. Surrealistyczną akcję, napięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, formatem i kompozycją. Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce narysować, ale najciekawsza jest dla niego improwizacja prowadząca do niespodziewanie nowego wizerunku obrazu. O swojej twórczości nie lubi rozmawiać, bo, jak mówi: ?po to maluję, by widz sam mógł sobie je interpretować i opowiadać?. Autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.