• Opis
  • 17.
Alexis- Hubert Jaillot (1632-1712) Le Cours du Danube Depuis sa Source Iusqu?a ses Embouchures?

Wielkoformatowa mapa biegu Dunaju od źródła do ujścia w Morzu Czarnym. Bardzo dekoracyjna, pochodząca z „Atlas Nouveau…” A. H. Jaillota, opracowana przez G. Sansona według mapy V. Coronelliego, wydanej przez J.B. Nolina w 1688 roku. Ozdobny kartusz z wizerunkami papieża Innocentego XII, Cesarza Rzymskiego Leopolda I, Jana III Sobieskiego króla Polski, Józefa króla Węgier i Maksymiliana Emanuela króla Bawarii. U dołu widoki okupowanych prze

Cena wywoławcza: 12 000 zł