• Opis
  • Informacje o autorze
  • 29.
Alfons Karpiński
1875 Rozwadów - 1961 Kraków
Manicure, 1921 r.

olej, tektura, 67 × 90,5 cm, sygn. i dat. l. g.: a.karpiński 1921, sygn. l.d.: „MANICURE”

Reprodukowany:
Światowid, 1927, nr 2, str. 10–11 jako „Studyum aktowe”
* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 130 000 - 150 000 zł
Cena wywoławcza: 90 000 zł
Alfons Karpiński
1875 Rozwadów - 1961 Kraków