• Opis
  • 132.
Alfred Lenica
1899 Pabianice - 1977 Warszawa
Magiczny Znak III, 1961 r.

tempera, papier milimetrowy, 40 × 57,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Lenica, opisany na odwrocie: Alfred Lenica/
Warszawa/1961/„Magiczny Znak III” tempera/Die Magische Spur |59x49,5

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Alfred Lenica
1899 Pabianice - 1977 Warszawa