• Opis
  • 70.
Alicja Halicka
Kraków 1894 - Paryż 1975
Dziewczynka w fotelu, ok. 1926–1928

olej, płótno, 41 × 33 cm
sygn. p.g.: Halicka

Proweniencja:
– Kolekcja Toma Podla, USA (depozyt w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli)
– Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
- Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris., Villa La Flaur, Konstancin 23 września 2011 - 31 grudnia 2011

Reprodukowany:
- K.Zagrodzki, Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris, Wyd. MUSA SA, Warszawa 2011, s.63

"Paryż odkrył Alicję Halicką bardzo niedawno. Wszechstronna ta artystka jest przede wszystkim poetką. Środki ekspresji, którymi włada, dobór kolorów, rysunek falisty, nerwowy, czasami abstrakcyjny, a czasem realistyczny, wskazuje że jej artystyczny światopogląd jest na wskroś liryczny ...Jest ona absolutnie niezdolna do oddania obiektywnej prawdy, albo do zanotowania niektórych wrażeń z pokorną dokładnością. Nie redukuje nigdy natury do stanu syntezy, nie schematyzuje, nie nagina jej według ustalonych reguł do wymagań struktury plastycznej i do praw, które rządzą obrazem – niezdolna jest jednym słowem do pozostania w szeregu, do stosowania przepisów, recept i formułek, które z tak dziecinną naiwnością stosuje większość malarzy. Alicja Halicka przetapia i przetwarza świat, który przedstawia (…) Alicja Halicka podkreśla, podnosi i egzaltuje wygląd swoich obrazów dzięki swym odkryciom poetycznym, które jej pozwalają prawie że równocześnie wydobyć i podkreślić sens wzruszeniowy i sens malarski przedmiotu."
W. George, Sylwety artystyczne, „Pani” 1924, nr 1/2, s. 30–31.


* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 24 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 19 000 zł
Alicja Halicka
Kraków 1894 - Paryż 1975
Kraków -Szkoła Sztuk Pięknych dla Kobiet prowadzona przez Marię Niedzielską - lekcje u L.Wyczółkowskiego, W.Weissa i J. Pankiewicza.
1912 Paryż - studia w Academie Ranson u M.Denisa i Paula Serussier'a.
1913 ślub z malarzem Ludqwikiem Marcoussis,em.
Malarka, ilustratorka, scenograf , dekoratorka.
Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
Jej prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych.
Malowała portrety, pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe. Jej malarstwo cechuje wyrazista linia i dbałość o kompozycję. Początkowo malowała w ciemnych tonacjach z czasem poszerzająć i rozświetlając paletę barw.