• Opis
  • 25.
Alicja Majewska
ur. 1960 Malbork
Tablica I, Tablica III, 2019

aluminium/ aluminium
sygn.: monogram AM, 50 x 50 cm każda

WYSTAWIANA:
• Imponderabilia Ala Majewska, Bydgoskie
Centrum Sztuki 2019

Estymacja: 36 000 - 38 000 zł
Cena wywoławcza: 34 000 zł
Alicja Majewska
ur. 1960 Malbork