• Opis
  • 17.
Andrzej Dudziński
ur. 1945 Sopot
Commanding presence – Dominująca osobowość

pastel, papier, 82 × 70 cm
sygn. l. g.: A. Dudziński
Publikowany: The Boston Globe Magazine, USA, 1981

Cena: 7 000 zł
Andrzej Dudziński
ur. 1945 Sopot