• Opis
  • 81.
Andrzej Fogtt
ur. 1950 r.
Bez tytułu, 1985 r.

tusz, papier czerpany, 47 x 59,5 cm w świetle pass-partout, sygn. i dat. p.d.: andrzej Fogtt 85, opisany u dołu po prawej: 4.XII 1985/Drogiej Basi z wielką serdecznością Andrzej Fogtt

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 800 zł
Andrzej Fogtt
ur. 1950 r.