• Opis
  • 8.
Andrzej S. Kowalski
1930-2004
Obraz R-p-f, 1970 r

olej, płótno, 100 x 70 cm, sygnowany i datowany p.d.: A.S. KOWALSKI 70, opisany na blejtramie: RDM 6 oraz numer 15, na odwrociu szczątkowo zachowana nalepka własnościowa
Wystawiany: Andrzej S. Kowalski 1930–2004 – malarstwo, grafika…, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, 5.04.–5.05.2013
Literatura: Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan Trzupek, Katowice 2013, s. 97 (il. 2), s. 168 (spis prac eksponowanych na wystawie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Andrzej S. Kowalski
1930-2004