• Opis
  • 72.
Antoni Suchanek
1901 Rzeszów - 1982 Gdynia
Teka Gdańsk, 1957 r.

12 autolitografii, wyd. DESA, nr 000010, każda plansza sygnowana ołówkiem przez artystę; 45,5 x 30,5 cm (wym. arkuszy)

1. Panorama Gdańska z nad Motławy
2. Długi Targ z Ratuszem Głównego Miasta
3. Portal Ratusza Głównego Miasta
4. Ratusz Staromiejski
5. Południowa Panorama Gdańska
6. Dom opatów pelplińskich
7. Zbrojownia
8. Kościół Najświętszej Marii Panny
9. Motławka - widok spod Ołowianki
10. Krucyfiks starogardzki z Muzeum Pomorskiego
11. Katedra w Oliwie - strona północna
12. Wnętrze Katedry Oliwskiej

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 400 zł
Antoni Suchanek
1901 Rzeszów - 1982 Gdynia
W latach 1917-22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku był współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Blisko związany z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Kwiaty malował zawsze z natury, zerwane przez żonę z ogrodu czy ofiarowane przez gości. Malował je finezyjnie, zamaszyście, niejednokrotnie mieszając techniki i aranżując kompozycję. Stonowane, subtelne, barwne, fakturalne, kontrastowe ? wszystkie, nieustannie zachwycają swoja urodą.