• Opis
  • 8.
Antoni Trzeszczkowski
1902-1974
Oficer 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej w mundurze paradnym, 1946 r.

olej, tektura, 26 x 20 cm
sygn. i dat. p. d.: Szwagrowi/w dniu Imienin/Trzeszczkowski/15.7.1946.-

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 400 zł
Antoni Trzeszczkowski
1902-1974