• Opis
  • 51.
Antoni Uniechowski
1903 Wilno-1976 Warszawa
Scena rokokowa

tusz, akwarela, papier, 29, 8 x 20,5 cm
sygn. p. d.: AU

Cena wywoławcza: 800 zł
Antoni Uniechowski
1903 Wilno-1976 Warszawa