• Opis
  • Informacje o autorze
  • 103.
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
Portret kobiety

olej, papier, 41 × 29 cm
niesygnowany
na odwrocie czerwona pieczęć: Nacht Samborski
Bratanica Artura Nachta-Samborskiego ? Aniela Nacht-Łempicka potwierdza na odwrocie swoim podpisem i pieczęcią autentyczność obrazu

Wystawiany:
Artur Nacht-Samborski [wystawa monograficzna], Muzeum Narodowe w Warszawie, wrzesień ? październik 1977 r.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja rodziny Józefa Sza

Estymacja: 40 000 - 50 000 zł
Cena wywoławcza: 28 000 zł
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
W latach 1917 -1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego ( z przerwą w l. 1920-1923 przebywając w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie z niewielkimi przerwami pozostał do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował przeważnie te same motywy, takie jak akty, martwe natury. Nacht – Samborski niechętnie brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1958 r. W latach 1946 - 49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk  Pięknych w  Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., z przerwą w okresie 1950-1952, profesorem warszawskiej ASP.