• Opis
  • 13.
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
Portret kobiety

olej, tektura, 39,5 × 27 cm (w świetle passe-partout) na odwrocie pieczątka: ‚NACHT |SAMBORSKI’ (w owalu) oraz opis ‚Pieczątkę postawiła Aniela Nacht- -Łempicka’
Wystawiany:
Artur Nacht-Samborski [wystawa monograficzna], Muzeum Narodowe w Warszawie, wrzesień – październik 1977 r.
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa