• Opis
  • Informacje o autorze
  • 67.
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
Torreador, ok. 1939

olej, płótno, 55 × 46 cm, niesygnowany
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty


Wystawiany:
– Artur Nacht-Samborski (1898–1974). Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe w Gdańsku 1978
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1999
– Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska ‘Arsenał’, Poznań 2009, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Galeria Sztuki w Legnicy, MBWA w Lesznie, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, 2010
– Artur Nacht-Samborski – Malarstwo, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2013
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974.Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, Muzeum Sopotu 2013–2014
Literatura:
– Malarstwo polskie 1766–1945.Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2005, poz. 949, rep. s.164
– Artur Nacht – Samborski (1898–1974). Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe w Gdańsku 1978, katalog poz. 31
– Joanna Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej piękności, [w:] Myśląc o obrazach, Warszawa 1994, s. 103
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Poznań 1999, katalog poz. 29 (opisany jako „Portret torreadora”), rep. s. 168
– Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2009, rep. str. 37, opisywany: s. 96
– Artur Nacht-Samborski – Malarstwo, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2013, opisany s. nlb
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974.Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, Muzeum Sopotu 2013–2014, opisany s. 32

Prezentowany obraz wiąże się z pobytem malarza w Hiszpanii latem 1934 r. i kolejną podróżą wraz z Zygmuntem Menkesem na Baleary w 1935 r., o której w liście do Cybisów pisał: „z Hiszpanii skorzystałem bardzo”. Powstał on około 1939 roku i jest niezwykłą rzadkością, ponieważ artysta stracił większość swoich przedwojennych dzieł, zarówno tych zdeponowanych, które pozostawi w Paryżu, jak i w Polsce, w wojennej zawierusze. Około 1934 roku nastąpiła zmiana w kolorystyce obrazów, wynikająca z rozjaśnienia palety barw, którą wiązać można z pobytem artysty w Hiszpanii i na Balearach. Jak pisze Maria Gołąb, "u podstaw tej przemiany tkwiła podjęta wówczas przez malarza próba przyjęcia kapistowskiej estetyki. Zaakceptowanie podstawowej zasady – a tą było wyrażanie wszelkich stosunków w obrazie przy pomocy zróżnicowanej nie walorowo, a temperaturowo drobnej plamy barwnej – doprowadziło artystę do kilku kompozycji bliskich takim założeniom.
Maria Gołąb, Wprowadzenie [w:] Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Poznań 1999, s. 12

Joanna Pollakówna zauważa: w Torreadorze podporządkowuje się właściwie zasadom kapizmu z jego ścisłym zastosowaniem barwnego kontrastu, praktyką kładzenia farby drobnymi plamkami i wyrównaną walorowo powierzchnią obrazu.
Joanna Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej piękności [w:] Myśląc o obrazach, Warszawa 1994, s. 102

Estymacja: 80 000 - 100 000 zł
Cena wywoławcza: 48 000 zł
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
W latach 1917 -1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego ( z przerwą w l. 1920-1923 przebywając w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie z niewielkimi przerwami pozostał do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował przeważnie te same motywy, takie jak akty, martwe natury. Nacht – Samborski niechętnie brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1958 r. W latach 1946 - 49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk  Pięknych w  Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., z przerwą w okresie 1950-1952, profesorem warszawskiej ASP.