• Opis
  • Informacje o autorze
  • 77.
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
Torreador, ok. 1939

olej, płótno, 55 × 46 cm
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty Wystawiany: – Artur
Nacht-Samborski (1898–1974). Wystawa
monograficzna, Muzeum Narodowe
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe
w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe
w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe
w Gdańsku 1978 – Artur Nacht-Samborski
1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”,
Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie, 1999 – Art

Cena wywoławcza: 62 000 zł
Artur Nacht-Samborski
1898 Kraków - 1974 Warszawa
W latach 1917 -1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego ( z przerwą w l. 1920-1923 przebywając w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie z niewielkimi przerwami pozostał do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował przeważnie te same motywy, takie jak akty, martwe natury. Nacht – Samborski niechętnie brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1958 r. W latach 1946 - 49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk  Pięknych w  Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., z przerwą w okresie 1950-1952, profesorem warszawskiej ASP.