• Opis
  • 42.
Artysta nieokreślony
XIX w.
Miniatura - scenka pastoralna

XIX w.
Gwasz, kość, 8 x 10,4 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Artysta nieokreślony
XIX w.