• Opis
  • 15.
Artysta nieokreślony
XIX/XX w.
Portret żołnierza

akwarela, papier, 44 × 33,5 cm w świetle oprawy
sygn. nieczytelnie p. d.

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Artysta nieokreślony
XIX/XX w.