• Opis
  • 164.
BAGNET TULEJOWY SIECZNY, AUSTRIA WZ 1854

dł. całk. 713 mm, dł. głowni 595 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm

G ł o w n i a jednosieczna, obustronnie szlifowana
w jedną, szeroką bruzdę. Pióro obosieczne, sztych
symetryczny. Ramię wchodzi w próg głowni
stożkiem. Tuleja z kryzą i ukośnym wykrojem blokowania.
Pierścień blokowania zaciskany wkrętem.
Bagnet przeznaczony do sztuera wz 1853 i wz
1863/66.

Cena wywoławcza: 400 zł