• Opis
  • 44.
>>
Beata Jasionek
Animal Form I

odzyskana stal,
123 x 215 x 76 cm

Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 4 000 zł
Beata Jasionek