• Opis
  • 90.
Bella Natanson
I połowa XX w.
Bukiet kwiatów

olej, płótno, 68,5 × 56 cm
sygn. p. d.: (zatarta)
na odwrocie pieczątka wytwórni
płótna Robertson oraz nalepki na krośnie z adresem: 65 Redelitte(?) Rd./London
S.W.(?)

Estymacja: 15 000 - 17 000 zł
Cena wywoławcza: 11 000 zł
Bella Natanson
I połowa XX w.