• Opis
  • 78.
Zdzisław Beksiński
1929 Sanok - 2005 Warszawa
Bez tytułu (ST), 1993 r.

akryl, płyta pilśniowa, 92 x 88,5 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ST / N / BEKSIŃSKI 1993

…maluję i rysuję to, co w sposób niewymuszony przychodzi mi do głowy. Nigdy więc nie usiłuję zastanawiać się nad tym, ‘co to znaczy’, po prostu wystarcza mi fakt, iż wpadło mi to do głowy, że to ‘zobaczyłem’ (bo wpada mi do głowy nie anegdota, którą potrafiłbym ująć werbalnie, lecz jakiś układ mający cechy wyłącznie wizualno-uczuciowe), abym rzecz usiłował namalować czy narysować.
Zdzisław Beksiński
W latach 80. i 90. XX wieku Beksiński redukuje przestrzenną, „fantastyczną” wizję w swoich obrazach i skupia się na osiąganiu ekspresji środkami malarskimi. W tym czasie jego uwaga skoncentrowana była na improwizacji wokół twarzy, głów i figur postaci ludzkich. Z tego czasu pochodzi również prezentowany na aukcji obraz. Głowa w niebiesko-zielonej tonacji. Nie posiada tytułu, gdyż Beksiński rzadko nadawał je swoim dziełom, twierdząc, że odwracają uwagę od tego, co jest na obrazie przedstawione i od indywidualnej interpretacji odbiorcy.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 90 000 - 120 000 zł
Cena wywoławcza: 70 000 zł
Zdzisław Beksiński
1929 Sanok - 2005 Warszawa
Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 1947?1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe