• Opis
  • 22.
Bogusław Szwacz
1912–2009
Horme klasyczne No. 6, 1975

technika mieszana, olej, tempera, płótno naklejone na płytę, 41,5 × 101,5 cm, opisany na odwrocie: 1975 |GODŁO HORME 75 B |HORME KLASYCZNE No.6 |TECHNIKA MIESZANA TEMP. OLEJ |WYMIARY: 40 cm x 99 cm cena 25 000 zł |W WARSZAWA powtórzone na blejtramie, powyżej: KONKURS IM. Z. SPYCHALSKIEGO POZNAŃ 1975

WYSTAWIANY:
– Wystawa II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego na Obraz im. Jana Spychalskiego, Biuro Wystaw Artystycznych „Arsenał”, Poznań 1975

W 1964 roku artysta sformułował oryginalną koncepcję Sztuki Poruszania Wyobraźni: Ars-Horme, zgodnie z którą tworzył do końca życia. Koncepcja Ars-Horme (Sztuki Poruszania Wyobraźni) konkretyzuje się w obrazach, których odmiany określają terminy ars-hormegram, ars-hormegraf i ars-hormegryf. Są to kompozycje budowane z drobnych form, których rytmy i zagęszczenia na płaszczyźnie są dodatkowo akcentowane fakturą i kolorem.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 16 000 zł
Bogusław Szwacz
1912–2009