• Opis
  • 54.
Bolesław Szańkowski
1873 Pogwizdowo - 1953 Fischbachau/Bawaria
Dziewczyna z wachlarzem

olej, płótno, 114 × 88 cm
sygn. l. d.: Szańkowski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 19 000 zł
Bolesław Szańkowski
1873 Pogwizdowo - 1953 Fischbachau/Bawaria
W latach 1890-1893 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem J.Matejki. Naukę kontynuował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu w Académie Colarrosi i w Académie Julian. W 1900 r. otrzymał pierwszy medal na Salonie Paryskim za portret męski. W następnych latach podróżował między Paryżem a Londynem, malując portrety tamtejszej arystokracji i elit towarzyskich. W 1912 r. osiadł na stałe w Monachium. Portretował m.in. rodzinę carską w Berlinie i królewską rodzinę w Rumunii. Okres I wojny światowej spędził w rodzinnym kraju, wykonując portrety polskiej arystokracji, m. in rodzin Potockich i Radziwiłłów. Brał udział w wielu wystawach w Niemczech i Austrii. Indywidualne wystawy prac Szańkowskiego w Polsce odbyły się w 1928 i w 1939 r.