• Opis
  • 80.
Bronisław Jamontt
1886 Dokudowo -1957 Toruń
Po deszczu, 1947 r.

tempera, tektura, 49 × 39 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: BJamontt/1947
Wystawiany i opisywany: Bronisław Jamontt, wystawa jubileuszowa, Związek Polskich Artystów Plastyków w Toruniu, Dom Plastyków Toruń, ul. Dzierżyńskiego 16 stycznia 1955,
poz. 33

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 6 000 - 7 000 zł
Cena wywoławcza: 4 400 zł
Bronisław Jamontt
1886 Dokudowo -1957 Toruń