• Opis
  • 9.
Bronisław Kierzkowski
1924 Łódź – 1993 Warszawa
Kompozycja abstrakcyjna KF 51, 1976

olej, tektura, 96 × 66 cm
sygn. na odwrocie: Kierzkowski
|1976 |KF 51; na blejtramie pieczątka: Kolekcja Fibak, Monte Carlo
Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe
w Bydgoszczy, 23.06 – 26.08. 2018
Literatura: Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, Bydgoszcz
2018, s. 143 (il.)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 45 000 zł
Cena wywoławcza: 28 000 zł
Bronisław Kierzkowski
1924 Łódź – 1993 Warszawa