• Opis
  • 54.
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże
Chaty, przed 1906 r.

olej, tektura, 20 × 31 cm
sygn. l. d: B.Rychter -J.
Na odwrocie: Tryptyk/„Z naszych stron”/R/ No 493 rok 1906”

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 7 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże