• Opis
  • 25.
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże
Portret Zofii, 1916 r.

ołówek, papier, 26 x 18,3 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Bronisława Rychter Janowska 1916, opis. p. g.: Zofja Januszajferowa (?)
papier z brązowymi plamkami

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże