• Opis
  • 113.
Broszka

pocz. XIX w.
złoto pr. ok. 0,585, metal, m. 4,10 g
szafir, rubin, 8 szt. półperełek

Cena wywoławcza: 2 000 zł