• Opis
  • 111.
Broszka, Szwecja, l. 30. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 8,47 g, kamea w muszli; dł. 4,3 cm
Cena wywoławcza: 900 zł