• Opis
  • 76.
Broszka z mikromozaiką, 2 połowa XIX w.
złoto pr. 0,333, masa; 19,80g
Pl. Św. Marka w Wenecji
Estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 2 000 zł