• Opis
  • 174.
Broszka z wizerunkiem konia, II poł. XX w.

złoto, pr. 2, m. 9,54 g

Cena wywoławcza: 3 000 zł