• Opis
  • 35.
Cache-pot

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 1920–1944
glina, malatury podszkliwne, na spodzie znak wytwórni;
wys. 19 cm, śred. wylewu 23,5 cm

Cena wywoławcza: 1 200 zł