• Opis
  • 50.
Cache-pôt

ok. 1900 r.

fajans szkliwiony; wys. 18,5 cm, śred. 26 cm

Cena wywoławcza: 900 zł