• Opis
  • 107.
Carl Schütz
1745-1800
Carte Nouvelle de la Moldavie, Valakie, Bessarabie, et de la Crim?e?

Mapa Mołdawii, Wołoszczyzny, Besarabii, Krymu, Bukowiny i Siedmiogrodu, Wiedeń, 1789 r., miedzioryt kolorowany, wym. 50,6 x 71,6 cm w świetle passe-partout; w oprawie

Cena wywoławcza: 800 zł
Carl Schütz
1745-1800