• Opis
  • 78.
CEREMONIALNA SZPADA MASOŃSKA, XIX/XX W.

dł. całk. szpady 1000 mm, dł. głowni 840 mm, szer. głowni u nasady 15 mm, masa 430 g

R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa z brązu. Jelec prosty z ramionami zakończonymi trójlistnie. Trzon rękojeści drewniany, w przekroju czworoboczny, pionowo żłobiony, ze śladami czernienia. Głowica trójlistna. W trójlistnych polach oraz w środku jelca umieszczone symbole: młotek i kielich – symbol władzy i woli, mocy, pracy, działania. W masonerii używany w czasie posiedzeń loży dla rozpoczynania poszczególnych etapów posiedzenia; gwiazda – symbol światła, wiedzy, doskonałości; cyrkiel – symbol mądrości, wiedzy rozumu, twórczych i aktywnych sił Boga i człowieka. Łącząc w sobie okrąg, czyli nieskończoność i punkt – początek, symbolizuje absolut. Obok węgielnicy i Biblii jest jednym z tzw. Wielkich Świateł w loży; węgielnica symbolizuje równowagę i szczerość, w rycie szkockim, w połączeniu z cyrklem, symbolizuje siły pasywne (podczas gdy cyrkiel ma symbolizować siły aktywne). G ł o w n i a stalowa, o przekroju soczewkowym, z ością na całej długości. Obustronnie pokryta trawioną dekoracją, na którą składają się wici roślinne z elementami panoplii – sztandarami, halabardami, pikami, bębnami i mieczami oraz siedząca sowa – symbol wiedzy tajemnej (zwłaszcza ezoteryczno-okultystycznej) i uskrzydlona klepsydra – symbol upływającego czasu, przemyślenia i śmierci. Występuje tam również czaszka i piszczele – ważny symbol w masonerii, oznaczający przemijanie świata materialnego. Na progu sygnatura WKC, zwieńczona profilem z koroną i hełmem – Weyersleg & Kirschbaum.

Cena wywoławcza: 4 000 zł