• Opis
  • 79.
Andrzej Gieraga
ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem
Czerń i biel III, 1987 r.

akwatinta, papier, 24 x 20,5 cm, sygn. i dat. l.d.: ołówkiem Andrzej Gieraga 87, opisana l.d.: Czerń i biel III, śr.d.: 35/50

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 700 - 900 zł
Cena wywoławcza: 550 zł
Andrzej Gieraga
ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem