• Opis
  • 52.
Dantzic, en Prusse

Panorama Gdańska, 1839 r.
staloryt, wym. widoku 12 x 14,5 cm

Cena wywoławcza: 280 zł