• Opis
  • 78.
Danzig im Zeitalter Reinhold Curickes

wyd. Paul Rosenberg, Gdańsk, 1941 r.
publikacja zawierająca 30 reprodukcji rycin z dzieła R. Curickego Der Stadt Danzig historische Beschreibung, 1687 r.
stan dobry, zniszczona okładka; wym. arkusza 30,5 x 20 cm

Cena wywoławcza: 550 zł