• Opis
  • 35.
Dariusz Miliński
ur. 1957 r.
Dom kołodzieja, z cyklu "Domy wymieszkane", 2016-2018

olej, płótno, 70 x 80 cm, sygnowany l.d.: 'D. MILINSKI 2016' oraz opisany na odwrocie: "(Z CYKLU DOMY WYMIESZKANE)" | "DOM KOŁODZIEJA" | D. Milinski 2016-18'

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Dariusz Miliński
ur. 1957 r.