• Opis
  • 86.
Dewizka z medalikiem z św. Krzysztofem, 1 poł. XX w.
złoto pr. 0,750, masa: 21,70 g
Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł