• Opis
  • 26.
Dörwald
1 poł. XX w.
Panorama Gdańska, przed 1945 r.

litografia, 20 x 32 cm w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: (…) Dörwald

Cena wywoławcza: 200 zł
Dörwald
1 poł. XX w.