• Opis
  • 94.
Dwa paszporty Wolnego Miasta Gdańska
1937 i 1940 r.
Cena wywoławcza: 200 zł